Dzem i Sve - Pustite me svi

Pustite me slepci vi umobolno stabilni
pustite me kreteni vi psihički labilni
pustite me crveni vi večito ljuti
pustite me kurci vi labavi il* kruti

Pustite me svi ja nisam za vas
Ja samo želim da budem malo sam
Pustite me svi ja nisam za vas
ja želim da da ja odlazim sam

Pustite me ljudi vi pozitivno kritični
pustite me ludi vi negativno psihički
pustite me džambasi vi opasno politički
pustite me kurdi vi mnogo satirični

- hvala Chomma