Dzem i Sve - Reči prošlosti

ja sam umoran od stvari koje niko ne vidi
ja sam bolestan od reči prošlosti
ali opet se vidi da osećam bol

iako nemam više sange da pokrenem se
još uvek kontrolišem svoje pokrete
i pitam se do kad ću moći to

u snu mi dolaze crne senke
ja takve senke nisam video
i opet pored mene one prolaze
a ja, ja to nisam hteo

ja volim samo sebe i nikoga više
okrutnom rukom moj pogled sve briše
ali ja više nisam svoj

i pogledaj u prošlost i videćeš me
u tom prokletom svetu kako borim se
al taj svet više nije moj

okrećem list žutog papira
uzimam olovku drhtavom rukom
šta da kaže čovek koji mora da bira
šta da kaže čovek koji se bori sa snom

- hvala Chomma