Dzem i Sve - Školska

moje ocene su sve same petice
mene vole i bake i sestrice
majka i otac stalno me hvale
profesori u školi me paze

ja sam najbolji i zato me vole
ja ne živim bez svoje škole
učim zato po celi dan
žurke pravim za rođendan

ja sam najbolji u školi
mene svaka cupi voli
ja sam najbolji u gradu
za zasluge ću dobit čokoladu

slušam Cecu i Draganu
a volim i ovu kompijutersku
izlazim samo vikendom
škola je moj drugi dom

svi u školi se na pale na mene
mene pitaju kad čas krene
na svakom testu glavni sam ja
jer moja je sigurnost najbolja