Dzem i Sve - Ambis

sanjao sam kako plamen crta meki zid
u zidu glave gledaju ružni svet
sanjao sam gomile ljudi kako trče ludo
u očima njihovim vidi se red

sanjao sam da sam pao i da ne vidim sve
umro sam u pustinji daleko od svih
sanjao sam ptice u letu kako beže od nas
traže neki prostor miran i tih

sanajao sam da sam umro da više nisam živ
samo još jednom sanjam probaj da sanjaš i ti

sanjao sam da spavam u kolevci snova
daleko od tupih pogleda mržnje
sanjao sam da padam u duboki ambis
a nevidljive ruke za kosu me drže

- hvala Chomma