Dzem i Sve - Klis butterfly

u kutu mračne sobe bez plafona
usnulo leži mrtav lik
gledajući u stranu gde je ona
godinama vodila život tih

telo mu greje hladan beton
a do njega flaša niz
i negde u mraku leži on
ko u rupi mrtav klis

- hvala chomma