Dzem i Sve - Istina boli

otključaj sada sve svoje tajne
pacovi su pojeli sve što je vredelo
smrt u ruci i žig na ramenu
koliko nas je to koštalo

ja sam neko u tvojoj ulici
pokaži prstom na mene o oni će videti
sa osmehom na licu prihvati istinu
a ona boli i ti ćeš dugo patiti

- hvala chomma