Griva - Devojka biserne kose

Vatrena lopta izgubi plam.
Na krilu mora tone u san.
Ljudi i zveri zure u mrak.
Devojka nežna donese sjaj.

Došla je lepa ko dan.
Bisernom kosom pobedila mrak.
Nebo se obojilo tad toplim bojama.

Jutro je došlo i nema nje.
Iza plavih gora nestala je.
Kao vetar s mora, kao drevna bajka.
U njenoj kosi sjaj sunca spava.

Došla je lepa ko dan.
Bisernom kosom pobedila mrak.
Nebo se obojilo tad toplim bojama.

- hvala Marina