Griva - Još mislim na nju

Telefon zvoni, uzalud.
Nema te.
Gde si sad, gde, anđele?
Ponoć, mesec žut.
Bože, još mislim na nju
Poludeću.

Možda spava svetica?
pitam se.
Možda luta grešnica?
Plašim se.
Jer i ruža ima trn.
Bože, još mislim na nju.
Umreću.

Hej, na mome telu tvoj je trag.
Ti si anđeo i vrag.
Hej, ponoć kuca ja sam sam.
Gde si sada da bar znam.

- hvala Marina