Atheist Rap - Delfin

Olovno teškim korakom
izašao sam u februarsku noć
punu ljubavi i bola
Nisam hteo da se pomirim sa tim
da te grlim zadnji put
u dugim noćima nakon te
moja je soba bila svetionik
sa kojeg sam gledao
put zvezdanih dubina
i uzaludno čekao
na povratak delfina
prvog od delfina

Pre neki dan
video sam te dole na uglu
potrčao u sustet
raširio ruke
osmeh je prekinuo
trzaj spoznaje
to nisi ti

A možda je tvoj pozdrav
preneo leptir
koji nas je posljedni video nakratko
u noći svetog trifuna
bili smo munjeni
na glas razmišljali o tom
kako bi bilo dobro
da si stvarno tu

Veliku želju imam da ti kažem
kolliko mi nedostaješ
od onog dana
da te zauvek volim
i da na tebe mislim
i da želim da te sretnem
bar još jednom
bilo gde da jesi

- hvala Nika