Crno Vino - Vrijeme

Sve ima svoje doba
I svaki posao pod nebom
Svoje vrijeme

Vrijeme radjanja i
Vrijeme umiranja
Vrijeme sadjenja
I čupanja posadjenog
Vrijeme ubijanja i
Vrijeme liječenja
Vrijeme rušenja i
Vrijeme gradjenja
Vrijeme plača i
Vrijeme smijeha
Vrijeme tugovanja i
Vrijeme plesanja
Bacanja kamenja i
Sabiranja kamenja
Vrijeme grljenja i
Kad se ostavlja grljenje

Sve ima svoje doba
I svaki posao pod nebom
Svoje vrijeme

Vrijeme traženja i
Vrijeme gubljenja
Vrijeme čuvanja i
Vrijeme odbacivanja
Vrijeme deranja i
Vrijeme sijenja
Vrijeme šutnje
Vrijeme govorenja
Vrijeme rušenja i
Vrijeme grljenja
Vrijeme plača i
Vrijeme smijeha
Vrijeme ljubljenja i
Vrijeme mržnje
Vrijeme rata i
Vrijeme mira

Hvala

- hvala SaGgI