Motorno Ulje - Gajba

gajba je naša malena
ali je svejedno odlična
i u njoj se okuplja
škvadra naša cugerska

tu uvijek je toplo i dobro
atmosfera prijateljska
i osim alkoholnih pića
tu su i prijateljska lica

i ako tko u gajbu svrati
uvijek je dobro došao ovdje
kad nje više ne bude
u našim srcima ona ostat će

gajba oi gajba
to je ono što nas drži
gajba oi gajba
brijačina je prava