Frontalni Udar - Tama

Kad se svijetla gase
I nestaju za tobom
Kada tama grada
Nestaje za tobom

Momče ti nemoj da se plašiš
Momče jer mi smo turef:
Uvijek tako blizu kraj tebe
Uvijek tako blizu kraj tebe
Uvijek tako blizu kraj tebe
Zar ne osijećaš nas
Zar ne osijećaš nas
Zar ne osijećaš nas

*uzeta od bivšeg Frontalnog Udara*