The Beat Fleet - Guzice i sise

Di god pogledan guzice i sise
Svugdi, pari mi se ludin, ljudi
Grudi ka puding, sise
Pari mi se smiju mi se, cice
Bradavice kroz majice se naziru
Nadiru ogromne, veće i veće
Žlijezde mliječne, na njima usta se otvore
“Dobro veče!” mi govore
“Alo,alo, di si?!”, čovječe! “Di si!?”
Na sisi oko, gleda me gleda me....
Di god se okrenem sise i guzice
Njišu se niz ulice, spuštaju se dižu, dišu, cmaču, žvaču tange
Jezde, rade pokrete blage
Sa klupe dupe se diže i giba
Sve bliže i bliže, zijeva ka riba
Govori mi “Alo! Di si?!”
Alo, di san?...
Guze prema meni puze, plove ka meduze
Lignje, dinje, kruške
Jedna za drugom se reda i u mene gleda
Gleda me, gleda me....
Masu me guzica i sisa uhodi u stilu SIS-a
Pitaju me “Di si?!”, da di san
Sise i bulje u mene bulje
U psisi progone me misli o sisi
Dojke, dvojke, trice, četvorke, petice
Šestice, sedmice, osmice
Šire mi se nosnice
Obline atributi, u glavi mi se muti
Od mesa šta mješa u stanju san fleša
Oće me u ludnicu, gledan u guzicu a ona me gleda,
gleda me i kaže mi “Prrrrrr!”

Di god pogledan guzice i sise,
Alo, alo, di siii!
Di god se okrenem gledaju u meneeee!

- hvala goran