Griva - Vojvodino, Vojvodino što si tako ravna

Seoske me jure kere,
i mangupi da se bijem,
nigde zbuna ni bandere
nemam kuda da se skrijem!

Sevaju u noci brice,
sustizu me psovke reske,
hoce da mi vide lice,
njihove sam dir'o zenske!

Joj, joj... Joj, joj, joj, joj!

Nigde mesta da se skrijem,
ode meni glava,
Vojvodino, Vojvodino,
sto si tako ravna?

Zalim, curo, sto prekidam,
dzabe sada more suza,
iz tvog sela ja sad kidam,
sacme mi je puna guza!

Joj, joj... Joj, joj, joj, joj!

Nigde mesta da se skrijem,
ode meni glava,
Vojvodino, Vojvodino,
sto si tako ravna?

Nigde mesta da se skrijem,
ode meni glava,
Vojvodino, Vojvodino,
sto si tako ravna?

Nigde mesta da se skrijem,
ode meni glava,
Vojvodino, Vojvodino,
sto si tako ravna?...

- hvala Marina