Anastasija - Bavno i slatko [Slow and sweet]

Znam nema da mine, bez strav od taga,
bez trepet na oko, bez blesok na solza,
I nema da rodis ,bez maka, bez bolka,
ke plovis po more,na brod od kristal

I bavno i slatko, ke pies do izdiv,
I zolcka i pelin i taga i ocaj.

- hvala mnjau