Jarboli - Da li u stvari ona nije bila oprezna

Bilo je to jednog kasnog jesenjeg popodneva..
sunce je već palo na horozont
i bacalo sve duže i sve bleđe senke
Devojka se probudila posle popodnevnog počinka
ustala je, obukla se polako, stavila šešir i bila je spremna
Ah da, uzela je i malu muzičku spravu sa slušalicama, takozvani vokmen
trenutak-dva, i već je bila na ulici gde je pao mrak

da li u stvari ona nije bila oprezna..?

Na ulici je bilo toplo,
jedna starica je teškom mukom prešla put,
a gomila lokalnih besposličara bacala je bujicu masnih upadica ka devojci
Ipak, muzika iz slušalica bila je tako jaka i snažna
da devojka nije mogla a nije ni htela da čuje ove stvari
a koraci su je nosili dalje i dalje

da li u stvari ona nije bila oprezna..?

Jedan za drugim, koraci su odveli devojku na prugu
mesec je bio pun i bacao je jako svetlo
na pruzi nije bilo nikog osim par vagona i psa lutalice
Voz je dolazio polako klizeći mesečinom
išao je pravo na devojku ali ona to nije videla ni čula
slušala je muziku glasno sa vokmena
samo pas lutalica video je da je devojku zgazio voz

da li u stvari ona nije bila oprezna..??

- hvala ganja