Fit - Mačka

Gledaš me okom žene koja voli
Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje
A sve što je tako dobro,dobro u meni
Puštaš da ode,da se kotrlja,lije niz obraz

Ti nikada nećeš,nećeš moći
Pretvoriti mene u jednog od njih

Kao mačka ti kružiš oko mene i zoveš moje ime
Kao mačka ti zaboravit ćeš sebe i skočit ćeš na mene
Kao mačka ti kružiš oko mene i zoveš moje ime
Kao mačka ti zaboravit ćeš sebe i skočit ćeš na mene

- hvala mare