Slovo:
ABCDEFG
HIJKLMN
OPQRSTU
VWXYZ#   

TekstKomentari o tekstuStavite u album

Prijavite grešku

Fit - Mačka

Gledaš me okom žene koja voli
Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje
A sve što je tako dobro,dobro u meni
Puštaš da ode,da se kotrlja,lije niz obraz

Ti nikada nećeš,nećeš moći
Pretvoriti mene u jednog od njih

Kao mačka ti kružiš oko mene i zoveš moje ime
Kao mačka ti zaboravit ćeš sebe i skočit ćeš na mene
Kao mačka ti kružiš oko mene i zoveš moje ime
Kao mačka ti zaboravit ćeš sebe i skočit ćeš na mene


- hvala mare


Album:

Pesme sa ovog albuma:MačkaRock and roll je kriv za ..Zaboravit ću sveZvoni telefon