The Nitkovi - Prodavnica

bit ćeš junak
grada svoga
samo moli
dragog boga
ta te spasi od prokletstva
da te digne iznad svega
jer puko si se
ružnom stvari
ulica te samo kvari
uvijek sam
protiv svih
uvijek lud
nikad fin

predugo već grebeš po dnu
(predugo grebeš po dnu)
s glavom u torbi želio si nju
(želio si nju)
vremena su skroz sjebana
(vremena sjebana)
ljubav je najveća prodavnica
prodavnica...

život je lijep
život je lijep
život je lijep
život je lijep

a ti si lijen
a ti si lijen
a ti si lijen
da priznaš grijeh

nikad nećeš odrasti
mali nitkove
to se događa
događa
događa
događa

predugo već grebeš po dnu
(predugo grebeš po dnu)
s glavom u torbi želio si nju
(želio si nju)
vremena su skroz sjebana
(vremena sjebana)
ljubav je najveća...

predugo već grebeš po dnu
(predugo grebeš po dnu)
s glavom u torbi želio si nju
(želio si nju)
vremena su skroz sjebana
(vremena sjebana)
ljubav je najveća prodavnica
prodavnica...

- hvala mostarac