Parni Valjak - Ne udaraj me nisko

(Čuje se kašalj i sipanje pića u čašu)

Ako želiš - možeš
Ako možeš - znam da hoćeš
A ako hoćeš - šta da ti radim
Sem da ti kažem - ne udaraj me nisko.

- hvala Daki i Luka 8.11.2004.