Doris Dragovic - Srce mi slomi

Da je srce list duhana
Pepeo i tama
Da se zivo spalilo
I ne vrijedi da to znam
Covjek kriv je sebi sam
Sto je to
To od mene ostalo

Da ja ne vidim ni sjenu
I ni jednu zenu
Pored zdravih ociju
I ne vrijedi da to znam
Ja sam tobom zacaran
I sto je to
To od mene ostalo

Vidis i ti sto i ja
Vidis i ti sto i ja
Sto i ja
Da mi zivot propada
Da mi zivot propada
Da mi zivot propada
I propada
Vidis i ti sto i ja
Vidis i ti
Zivot moj
Ti pripada
Sto je to
Sto je to
To od mene ostalo

Da je srce list duhana
Pepeo i tama
Da se zivo spalilo
I ne vrijedi da to znam
Ja sam tobom zacaran
Sto je to
I sto je to
To od mene ostalo

I ne vrijedi da to znam
Covjek kriv je sebi sam
Sto je to
Sto je to
To od mene ostalo

Vidis i ti sto i ja
Vidis i ti sto i ja
Sto i ja
Da mi zivot propada
Da mi zivot propada
Propada
Vidis i ti sto i ja
Vidis i ti
Zivot moj ti pripada
Sto je to
To od mene ostalo
Vidis i ti sto i ja
Vidis i ti sto i ja
Sto i ja
Da mi zivot propada
Da mi zivot propada
Propada

Sto je to
Sto je to
Od mene ostalo

Da je srce list duhana
Pepeo i tama
Da se zivo spalilo
I ne vrijedi da to znam
Ja sam tobom zacaran
Sto je to
To od mene ostalo

- hvala Sebastian