EKV - Treba da se čisti (deo I)

Treba da se radi u fabrikama
Treba da se hoda ulicama
Treba da se trči parkovima
Treba da se spava u krevetima

Treba da se čisti
Treba da se čisti
Treba da se čisti ..

Treba da se radi u fabrikama
Treba da se hoda ulicama
Treba da se trči parkovima
Treba da se spava u krevetima
Treba da se čisti
Treba da se čisti
Treba da se čisti ..