EKV - Stvaran svet oko mene

bistar dan kao planinska reka
kao pusten sa lanca, kao laksi od vode
pruzam ruke, dodirujem stvari
to je poseban obred i postajem siguran da
to je stvaran svet oko mene
to je stvaran svet oko mene
to je stvaran svet oko mene
samo cekam da prodje, samo cekam da prodje ..

potpuno svestan da prolazi vreme
kao padanje peska, kao mreskanje vode
zatvaram oci, gledam unutra
moje sumnje su glupe i postajem siguran da
to je stvaran svet u meni
to je stvaran svet u meni
to je stvaran svet u meni
samo cekam da prodje, samo cekam da prodje ..

gurni me blago da se vratim u stanje
koje podstice krv da se popne u obraz
i sjuri u glavu kao metak u celo
jer ishod je isti, postajem siguran da
to je stvaran svet oko mene
to je stvaran svet oko mene
to je stvaran svet oko mene
samo cekam da prodje, samo cekam da prodje ..