Tifa - Divlje jagode

M...
U malom vrtu raste divlji plod,
u tom plodu sjeme cedesno,
neka ruka sjeme posija,
jagode sunce obasja.

La, la, la, laj, la, la, laj,
la, la, la, laj, la, la, laj,
La, la, la, laj, la, la, laj, laj, laj, mmmmm...

Tiho rastu divlje jagode,
tek nesto rose prati njihov put,
sve prolazi, a mi ne bi' htjeli,
jos divljega dok ima u nama.

Divlje jagode, divlje jagode,
divlje jagode, divlje jagode.

La, la, la, laj, la, la,
laj, la, la, la, laj, la, la, laj,
La, la, la, laj, la, la, laj, laj, laj.

Divlje jagode, divlje jagode,
divlje jagode, divlje jagode.
Divlje jagode, divlje jagode, divlje jagode.
Divlje jagoooooodeeeeeeeeee.......

- hvala Sara