Anastasija - O, more, goltni me ! [O, sea swalow me !]

O more goltni me
vo sina utroba.
Znam deka ne može
da stane otrovna
tvojata ubavina
temna i mastilna.
Vo tvoite pregratki
sina studenila.
Dali sum podgotven
tamu da živeam?
Vo taa prekrasna
i mrtva tišina.
Vodeno čudovište!
Od kade izviraš?
Koj li te nauči
taka da sokrivaš?
Sega ili podocna
jas še te ispijam
i nema pred tebe
veže da treperam!

- hvala Su