EKV - Hodaj

hodaj, hodaj, walk
hodaj, walk
hodaj, walk ...

hoooooodaj ... (walk)
hoooooodaj ... (walk)

.. na vrshcima prstiju u noci bez meseca
hodaj
sa dahom u usima i srcem u petama
kao zena na stiklama, take the walk on the wild side
i strojevim korakom na granici ukusa
hoooooodaj ...
hoooooodaj ...

... sa parom tek stecenih nogu do pojasa
hodaj
i ritmom uzdaha u pulsu prolaznika
hodaj, hodaj
biranim ulicama u grbavim oblacima
jos krupnijim koracima, na zvonkim jezicima
hoooooodaj ...
hoooooodaj ...