Motorno Ulje - Donesi dvije pive

u gradu nažicaj sedam kuna
nabavi negdje dvije flaše
u dućanu kupi pive
jednu za tebe drugu za mene

donesi dvije pive!

prvo pitaj ako imaju hladne
ako nemaju kupi tople
ionako nema veze
bar nećemo prehladiti grla oi!