EKV - Amerika

ljudi odlaze
i odlaze i odlaze
ovde je dosadno
svi su pobegli na neko zabavnije mesto
daleko je, daleko je Amerika
daleko je, daleko je Amerika

i ako sam negde stigao, bilo je iznutra
u sebe, u sebe, u sebe i nikako spolja
i gore i dole i levo i desno u meni
u sebe, u sebe, u sebe i nikako spolja
tamo je put, tamo je cilj, tamo je znak
tamo je put, tamo je cilj, tamo je znak
tamo je Amerika ..

vrlo sam umoran
a ne znam kako, zasto, od cega
ovde je dosadno
svi su pobegli na neko zabavnije mesto
daleko je, daleko je Amerika

i ako sam negde stigao, bilo je iznutra
u sebe, u sebe, u sebe i nikako spolja
i gore i dole i levo i desno u meni
u sebe, u sebe, u sebe i nikako spolja
tamo je put, tamo je cilj, tamo je znak
tamo je put, tamo je cilj, tamo je znak
tamo je Amerika ..