Ivana Kindl - S kraja na kraj

Kada naša igra prestane
I sva pravila, sad ti kažem da
Takva ljubav me umara
Jer je zabluda
I nije važno tko pobjeđuje
Tko je jak i tko je slab
Kasno je za spas

Sad kad je kraj
Izgubio se svaki osjećaj
Nemam više vremena za nas
Neću čekati ni dan
Nestaje svaki trag pokušaja da mi budeš drag
Uvijek ispočetka ista stvar
Ljubav s kraja na kraj

Gdje je naša ljubav zaspala, ne pitaj sad
Znaš da dokraja nije se probudila
Jer je zabluda
I nije važno tko pobjeđuje
Tko je jak i tko je slab
Kasno je za spas

Sad kad je kraj
Izgubio se svaki osjećaj
Nemam više vremena za nas
Neću čekati ni dan
Nestaje svaki trag pokušaja da mi budeš drag
Uvijek ispočetka ista stvar
Ljubav s kraja na kraj

Sad kad je kraj
Izgubio se svaki osjećaj
Nemam više vremena za nas
Neću čekati ni dan
Nestaje svaki trag pokušaja da mi budeš drag
Uvijek ispočetka ista stvar
Ljubav s kraja na kraj

- hvala DJ DALMA