Bisera Veletanlic - Da li si usamljen noćas? (Are You Lonesome Tonight?) (1964)

Na kojem albumu se nalazi ovaj tekst?

Ako je album u listi - izaberite ga i kliknite dugme.
Ako nije u listi a znate ime albuma, dodajte album!