Slovo:
ABCDEFG
HIJKLMN
OPQRSTU
VWXYZ#   

BiografijaTekstoviKomentari o izvođaču Lista albuma

Traži:

Dodajte novi tekst

Džukele

Izvođača održava bluebanny. Imate neku ideju ili primedbu? Javite se!

PesmaKomentara

Amerika

25

Čovek u odelu od zlata

1

Energija

·

Igla

·

Kockam se sa tobom

2

Kraj

1

Linije

·

Lud

1

Mi

·

Miris novog vremena

·

Most

1

Ne mogu da pobegnem

3

Opasan grad

2

Osim ljubavi

·

Pijani glasnik

·

San

1

Secanja

1

Sve je propalo zbog vas

1

Umoran od tebe

·

Velika svetla

·