Slovo:
ABCDEFG
HIJKLMN
OPQRSTU
VWXYZ#   

TekstoviKomentari o izvođaču Lista albuma

Traži:

Dodajte novi tekst

43zla

PesmaKomentara

1 2 Akcija

20

100 dzointa

8

Daj Rakije

6

Fantaziram kojesta

5

Gde je kesa

4

Izvinite

9

Jampi

7

Kilo granja, pisic shita

1

Mrtvo mache

3

Pljačka

9

Rokaj Snimaj

6

Sa crncima

6

Septichka jama, smrdljive sise i muve

15

Smokin' 3 paklaz

4

Svi su tu

1

Svi u kurac i u p.m.

4

Talambasa mi kobasa

4

Zakuvo Sam Caj

7

Zivot u getu

5