Album: Tuti Fruti Bend - Ruze i Vino (1996)

#Ime pesmeKomentara
 Flora i Fauna·
 Jedina1
 Sjeti se·